You are here: Home > Kuchnia > PRZECHOWYWANIE PRZYBORÓW l NACZYŃ

PRZECHOWYWANIE PRZYBORÓW l NACZYŃ

Podstawową zasadą każdej gospodyni powinno być: każda rzecz w określonym, zawsze tym samym miejscu. Wybór miejsca powinien zależeć od częstotliwości używania przedmiotów. Przedmioty częściej używane muszą być przechowywane w miejscach łatwiej dostępnych, tak aby można było po nie łatwo sięgać. Przedmioty używane równocześnie powinny być przechowywane w jednym miejscu. Na przykład noże kuchenne, które są stale używane, powinny być ułożone w szufladzie bliżej, w głębi szuflady należy umieścić tłuczek do ziemniaków, tarkę itp. Noże powinny mieć przewidziane miejsce, np. deseczkę z nacięciami dopasowaną do szuflady, gdyż ułatwia to chwytanie odpowiedniego noża bez konieczności szukania go.

Przybory i naczynie mogą być grupowane według ich zastosowania, np. można grupować przybory do robienia ciasta, przybory do obróbki warzyw, do parzenia kawy. Otwierając jedną szafkę wyjmujemy wówczas wszystko, co jest nam potrzebne w danym momencie. Sposób grupowania przedmiotów musi każda gospodyni sama określić, tak aby był on najdogodniejszy w jej warunkach i pozwolił na zaoszczędzenie czasu i energii.

Comments are closed.