You are here: Home > Kuchnia > ORGANIZACJA PRACY I WYPOSAŻENIE KUCHNI

ORGANIZACJA PRACY I WYPOSAŻENIE KUCHNI

Właściwa organizacja pracy w kuchni ma duże znaczenie dla kobiet, zwłaszcza pracujących zawodowo i przygotowujących posiłki w domu. Polega ona na umiejętnym urządzeniu kuchni, planowaniu zajęć, szerokim korzystaniu ze zdobyczy techniki, a więc stosowaniu właściwych narzędzi i prawidłowych procesów technologicznych, oraz na włączaniu wszystkich członków rodziny do pracy w domu.

Nowoczesna gospodyni tak powinna przemyśleć i zaplanować zakupy, czynności porządkowe, zmywanie naczyń oraz niektóre czynności pomocnicze przy sporządzaniu posiłków, aby były one wykonywane przy pomocy dzieci i męża. Umiejętny podział czynności, dostosowany do możliwości i zamiłowań poszczególnych osób, pozwoli kobiecie — zwłaszcza pracującej zawodowo —-utrzymać dom na odpowiednim poziomie. Włączenie dzieci do zajęć domowych ma ponadto duże znaczenie wychowawcze. Młodzież zaznajamia się w ten sposób bezpośrednio z codziennymi pracami domowymi, dostrzega ich cel i docenia ich znaczenie.

W ten sposób kształci się u młodzieży punktualność, poczucie obowiązku i współodpowiedzialności, oszczędność, zamiłowanie do porządku oraz poszanowanie pracy. Racjonalna organizacja pracy polega na tym, aby przy jak najmniejszym nakładzie pracy uzyskać jak największy efekt.

Ponieważ na wykonanie pracy zużywa się energię i czas, musimy dążyć do zmniejszenia zużywanej energii oraz skrócenia czasu. Czas można skrócić na przykład przez: właściwe zaplanowanie zakupów, zaplanowanie czynności, utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie oraz odpowiednie rozmieszczenie urządzeń i przyborów kuchennych. Ilość energii zużywanej na chodzenie, schylanie się, sięganie po narzędzia pracy lub produkty można natomiast zmniejszyć przez zachowanie odpowiedniej pozycji rąk i kręgosłupa oraz przez wykonywanie pracy w miarę możliwości w pozycji siedzącej.

Comments are closed.