You are here: Home > Kuchnia > Garnki ciśnieniowe

Garnki ciśnieniowe

Garnki ciśnieniowe (szybkowary). Pozwalają one na znaczne przyspieszenie czasu gotowania potraw dzięki temu, że potrawa gotuje się w naczyniu szczelnie zamkniętym, a więc pod zwiększonym ciśnieniem. Garnki ciśnieniowe mogą być albo zaopatrzone w regulację ciśnienia, albo też wszystkie potrawy muszą się gotować pod tym samym ciśnieniem.

Przy stosowaniu garnka z regulacją ciśnienia potrawy gotujące się szybciej gotujemy przy ciśnieniu niższym (np. jarzyny), a potrawy wymagające dłuższego czasu gotowania gotujemy pod ciśnieniem wyższym. Gotowanie w garnku ciśnieniowym musi się zawsze odbywać po uprzednim dodaniu wody w ilości przewidzianej instrukcją. Załączona do szybko-wara instrukcja podaje jedynie orientacyjny czas gotowania potraw, dlatego sami musimy wypróbować, jaki czas potrzebny jest do przygotowania poszczególnych potraw, gdyż między innymi zależy on od twardości wody używanej do gotowania. Mówiąc o czasie gotowania mamy na myśli czas właściwego gotowania. Należy bowiem pamiętać, że czas gotowania potrawy składa się z czasu potrzebnego na doprowadzenie poti’a-wy do stanu wrzenia, zwanego czasem podgrzewu, oraz z czasu potrzebnego do doprowadzenia potrawy do miękkości, zwanego czasem właściwego gotowania.

Przy użyciu garnków ciśnieniowych skraca się czas gotowania potraw, a tym samym zmniejsza się ilość zużywanego opału. Dotyczy to jednak głównie gazu, bowiem przy rozpalaniu ognia pod płytą kuchenną oszczędność jest znikoma. Ponieważ przy gotowaniu na płycie kuchennej możemy mieć trudności z regulowaniem dopływu ciepła potrzebnego do utrzymania wrzenia potrawy, gdyż nagrzewanie się płyty zależy od ilości podłożonego opału, jego rodzaju wartości kalorycznej, garnki ciśnieniowe należy raczej stosować w tych gospodarstwach, które są zaopatrzone w trzony kuchenne gazowe.

Jeszcze trudniej stosować garnki ciśnieniowe przy gotowaniu na kuchenkach elektrycznych, gdyż trudno wtedy regulować ilości doprowadzonego ciepła potrzebnego do utrzymania temperatury wrzenia. Garnki ciśnieniowe do gotowania przy użyciu energii elektrycznej mają zazwyczaj wmontowany w dno grzejnik elektryczny o odpowiednio dobranej-mocy.
Przy stosowaniu garnka ciśnieniowego musimy pamiętać o zachowaniu warunków bezpieczeństwa, a mianowicie:

—    przed przystąpieniem do gotowania należy sprawdzić, czy otworki znajdujące się w zaworze regulacyjnym nie są zatkane,

—    tak ustawiać garnek na płycie kuchennej, aby zawór bezpieczeństwa skierowany był na ścianę nie zaś na środek kuchni,

— chronić garnek przed uderzeniami, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie ścianki naczynia, co może być przyczyną pęknięcia,

—    pamiętać o ochłodzeniu garnka przed jego otwarciem, gdyż w przeciwnym razie możemy się poparzyć, a potrawa znajdując się pod zwiększonym ciśnieniem może „wyskoczyć” z garnka.

Garnek ciśnieniowy jest bardzo pożyteczny, ale należy go polecić jedynie tym gospodyniom, które pracują z uwagą skupioną na przedmiocie swojej pracy.

Myjąc garnek natychmiast po użyciu możemy użyć zimnej wody, gdyż podgrzeje się ona od ścianek garnka i wszystkie resztki łatwo dadzą się, usunąć.

Pamiętajmy także, że garnek ciśnieniowy należy myć natychmiast po | wyjęciu z niego ugotowanej potrawy. Ścianki garnka ciśnieniowego są grube i mocno rozgrzane, dlatego po jego otwarciu woda natychmiast wyparowuje, a resztki potrawy mocno przywierają do powierzchni ścianki.

Comments are closed.